lunes, 10 de febrero de 2014

Campamento Rock Camp 2014

Periodo de inscripción

Del 3/2/2014 al 27/6/2014

Información

El campamento Rock Camp es un proyecto que ofrece a niños y jóvenes entre 11 y 17 añosun concepto educativo diferente. Además de las actividades típicas en un campamento, como talleres, juegos, deportes y actividades multiaventura, en Rock Camp los niños aprenderán técnicas para componer, grabar y dar a conocer su música, serán escuchados y ayudados por profesionales de la música.
El campamento se desarrolla en las instalaciones del Campamento Juvenil "Sotolengo" situadas en Navaleno (Soria) en 4 turnos: campamento de 12 días:
  • 15ª Edición (6.1): 28 de junio-9 de julio 2014
  • 16ª Edición (6.2): 12 de julio-23 de julio 2014
  • 17ª Edición (6.3): 27 de julio-7 de agosto 2014
Campamento de 10 días:
  • 18ª Edición (6.4): 10 de agosto - 19 de agosto 2014
Para poder ayudar a los futuros artistas, desde Acampalia se convocan 5 becas para los campamentos del verano de 2014, una por cada uno de los instrumentos que participan en Rock Camp. Para la asignación de las becas se tendrán en cuenta diferentes criterios musicales y estéticos de los aspirantes.

Convoca

Acampalia Ocio S.L. junto con los componentes de varios grupos musicales.

Requisitos

Nños y jóvenes entre 11 y 17 años interesados en formar un grupo y aprender a escribir canciones, grabar música y tocar en directo.

Dirección

Rock Camp España
C/ Simón Aranda
47002 Valladolid

viernes, 7 de febrero de 2014

Concurso CARTEIS da XVIII Mostra de Teatro de Ensino Secundario do Morrazo.

BASES   Poderá participar o alumnado deSO, BACHARELATO e FORMACIÓN PROFESIONAL de calquera centro de secundaria da comarca do Morrazo.
      Consistirá no deseño do cartel (a dúas tintas, aínda que se acepta que teñan gradación), que deberá incluír:
·      Nome do evento que se publicita: XVIII Mostra de Teatro do Ensino Secundario do Morrazo.
·      As datas de celebración: 28, 29 e 30 de abril.
·      Lugar de celebración: IES As Barxas
      Os orixinais realizaranse ben en papel (tamaño DIN A3) ou ben en Cd (tamaño equivalente a un A3 e resolución mínima de 300 ppp). Acompañaranse dun sobre pechado onde figuren os datos do participante e do centro onde cursa os seus estudos.
      Os traballos poderán ser entregados no centro no que se está matriculado ou enviados por correo ao centro abaixo indicado ata o venres, 28 de Febreiro do 2014.
      Establécense dúas categorías: 
·      1ª categoría: Alumnado de 1º, 2º e 3º de ESO e PCPIs
·      2ª categoría: Alumnado de Bacharelato, ESA e Ciclos Formativos.
  Haberá un premios en cada unha das categorías consistente nun diploma acreditativo e 50 euros.  O concurso poderá declararse deserto.
   O fallo do xurado, que será inapelable, darase a coñecer o venres, 7 de marzo. A entrega dos premios levarase a cabo no acto de clausura da Mostra, o 30 de abril, no IES As Barxas

Pódes ver os carteis das Mostras anteriores na páxina da Mostra

lunes, 3 de febrero de 2014

I EDICIÓN CONCURSO AHORA TOCA… DE RELATO DIGITAL

RELATO DIGITAL: género narrativo que combina el arte tradicional de contar historias con elementos digitales (imagen, sonido, etc.) para presentar un tema específico en formato multimedia.
TEMA: Derecho a la alimentación y derechos de las mujeres e igualdad entre los géneros.
PLAZO: 15 mayo
BASES: CONCURSO AHORA TOCA...
CONVOCA: ONG AYUDA EN ACCIÓN

I CONCURSO de MiniVideos "Frases e ditos típicos galegos"

En qué consiste? Presentar unha gravación (ou varias) de curtametraxe breve que teña como moralexa unha frase típica en galego, ou na que se represente unha escena cómica á que ben se lle podería aplicar o dito típico galego que escollades. Por frase típica enténdese calquera refrán, frase feita ou simplemente algunha construcción fraseolóxica que se fixera coñecida por calquera razón.
Duración? Non excederá dos 2 minutos
Requisitos?Pode ser mudo ou con son, pero en galego. O dito elixido ou ben estamparase escrito sobre a imaxe ou ben emitirase coa voz de xeito forte e claro. Non vale unha referencia circunstancial, senon que ha ser central no argumento.
Quen pode participarCalquera alumn@ ou membro da Comunidade Educativa. Individualmente, por grupos ou toda unha aula. Poden colaborar convosco os profesores e podedes ser axudados por persoas que non pertenza ao centro.
Con que facelo? Con medios domésticos. Abonda a calidade de calquera cámara de fotos normal (compacta dixital), de video, de móbil… A calidade do vídeo non terá escesivo peso á hora de elixir os gañadores.
En que formato entregalo? En formato Mov. ou Avi.
A quen llo entregas? Traelo nun pen-drive e pasarllo ao Coordinador do EDNL, o Profesor Brais Pérez. El copiarao e devolveravos o pen. Tamén a través dun mestre ou dun membro do EDNLinguaquetraba que llo faga chegar a el.
Débese incluir un doc. Word no que poñades o título da minicurta, o nome e apelidos dos participantes, o curso ao que pertencen e a súa función na minicurta.
Que faremos con eles? Escolleremos os mellores para un pase o Día das Letras e para a TV do Recibidor do Insti nos recreos.
A convocatoria constará dunha única fase na que un xurado neutral xulgue as curtas e elixa a que mellor executada estea. Haberá un gañador en cada categoría, que levará premio.
Unha para 1º, 2º e 3º da Eso / Outra para 4º Eso, 1º e 2º Bach e Adultos.
A gala de entrega de premios terá lugar no festival audiovisual do Instituto, na que tamén se exporán.
Prazo? De hoxe até o 9 de Maio

Que se valorará? Que sexa creativo, orixinal e cómico. O traballo dos actores e do cámara. Adecuación dos escenarios e da caracterización.